ภาษาอังกฤษ

wait

ภาษาไทย
รอ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
waitingตัวอย่างMy mother is waiting for the doctor.คำแปลคุณแม่ของฉันกำลังรอหมอคนนี้อยู่
waitตัวอย่างI am going to wait five more minutes.คำแปลฉันกำลังจะรออีกห้านาที

การเชื่อมwait

PersonPresentPast
Iwaitwaited
he/she/itwaitswaited
you/we/theywaitwaited
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย