ภาษาอังกฤษ

vote

ภาษาไทย
การออกเสียง, การลงคะแนน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
voteตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHis voteคำแปลการลงคะแนนของเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย