ภาษาอังกฤษ

volume

ภาษาไทย
ปริมาณ, ระดับเสียง, ปริมาตร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
volumeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe water volume is not enough.คำแปลปริมาณน้ำไม่พอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย