voice

คำแปล
เสียง
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
hear
ได้ยิน
my
ของฉัน
ของผม
voice
เสียง
.
ฉันได้ยินเสียงของฉัน
My
ของฉัน
ของผม
voice
เสียง
เสียงของฉัน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
voice
เสียง
เสียง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย