ภาษาอังกฤษ

voice

ภาษาไทย
เสียง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
voiceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI hear my voice.คำแปลฉันได้ยินเสียงของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย