ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

visits

คำแปล
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
visits
เยี่ยม
his
ของเขา
grandmother
ยาย
ย่า
.
เด็กผู้ชายคนนี้ไปเยี่ยมคุณย่าของเขา
She
เธอ
visits
เยี่ยม
her
ของเธอ
เธอ
family
ครอบครัว
.
เค้าไปเยี่ยมครอบครัวของเค้า
She
เธอ
visits
เยี่ยม
me
ฉัน
ผม
.
เธอไปเยี่ยมฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ visit


    PersonPresentPast
    Ivisitvisited
    he/she/itvisitsvisited
    you/we/theyvisitvisited
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย