ภาษาอังกฤษ

visit

ภาษาไทย
เยี่ยม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
visitsตัวอย่างThe boy visits his grandmother.คำแปลเด็กผู้ชายคนนี้ไปเยี่ยมคุณย่าของเขา
visitตัวอย่างYou visit this zoo.คำแปลคุณไปเที่ยวที่สวนสัตว์นี้
visitตัวอย่างShe comes home for a visit.คำแปลเธอกลับมาเยี่ยมบ้าน

การเชื่อมvisit

PersonPresentPast
Ivisitvisited
he/she/itvisitsvisited
you/we/theyvisitvisited

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย