Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

vision

คำแปล
ทัศนวิสัย, การมองเห็น
My
vision
is
normal
.
สายตาของฉันปกติ
Her
vision
is
normal
.
สายตาของเธอปกติ
My
vision
is
normal
.
สายตาของฉันปกติ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย