ภาษาอังกฤษ

violin

ภาษาไทย
ไวโอลิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
violinตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy brother's violin is on the table.คำแปลไวโอลินของพี่ชายฉันอยู่บนโต๊ะตัวนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย