ภาษาอังกฤษ

victim

ภาษาไทย
เหยื่อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
victimตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYou are not a victim.คำแปลคุณไม่ใช่เหยื่อ
victimsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe are also victims.คำแปลพวกเราก็เป็นเหยื่อเหมือนกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย