ภาษาอังกฤษ

vehicle

ภาษาไทย
รถ, ยานพาหนะ, พาหนะ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
vehicleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is my vehicle.คำแปลมันคือยานพาหนะของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย