ภาษาอังกฤษ

value

ภาษาไทย
คุณค่า, ราคา, ค่านิยม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
valueตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy father believes in the value of education.คำแปลคุณพ่อของฉันเชื่อในคุณค่าของการศึกษา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย