ภาษาอังกฤษ

valley

ภาษาไทย
หุบเขา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
valleyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe live in the valley.คำแปลพวกเราอาศัยอยู่ในหุบเขานี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย