ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

use

คำแปล
ใช้
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
use
ใช้
sugar
น้ำตาล
.
ฉันใช้น้ำตาล
2 ความคิดเห็น
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
will
จะ
use
ใช้
her
ของเธอ
เธอ
hat
หมวก
.
พวกเขาจะใช้หมวกของเธอ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
will
จะ
use
ใช้
my
ของฉัน
ของผม
hat
หมวก
.
ฉันจะใช้หมวกของฉัน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ use


PersonPresentPast
Iuseused
he/she/itusesused
you/we/theyuseused

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย