ภาษาอังกฤษ

up

ภาษาไทย
ขึ้น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
upตัวอย่างHe wishes to meet up with her.คำแปลเขาอยากจะพบเจอเธอ

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย