ภาษาอังกฤษ

universe

ภาษาไทย
จักรวาล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
universeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI am alone in the universe.คำแปลฉันอยู่คนเดียวในจักรวาลนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย