ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

unit

คำแปล
หน่วย
The
thesecond
ที่สอง
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
second
thesecond
ที่สอง
วินาที
ที่สอง
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
unit
หน่วย
of
ของ
time
เวลา
.
วินาทีคือหน่วยเวลาชนิดหนึ่ง
The
thesecond
ที่สอง
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
second
thesecond
ที่สอง
วินาที
ที่สอง
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
unit
หน่วย
of
ของ
time
เวลา
.
วินาทีคือหน่วยเวลาชนิดหนึ่ง
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
study
เรียน
ศึกษา
เรียนหนังสือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
first
ก่อน
แรก
unit
หน่วย
.
พวกเขาเรียนหน่วยแรก
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย