ภาษาอังกฤษ

unit

ภาษาไทย
หน่วย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
unitตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe second is a unit of time.คำแปลวินาทีคือหน่วยเวลาชนิดหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย