ภาษาอังกฤษ

uncle

ภาษาไทย
น้า, อา, ลุง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
uncleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy uncle has a horse.คำแปลลุงของฉันมีม้าตัวหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย