ภาษาอังกฤษ

umbrella

ภาษาไทย
ร่ม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
umbrellaตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy sister has an umbrella.คำแปลพี่สาวของฉันมีร่มคันหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย