ภาษาอังกฤษ
two
ภาษาไทย
สอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
twoตัวอย่างOne boy and two girlsคำแปลเด็กผู้ชายหนึ่งคนและเด็กผู้หญิงสองคน

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย