ภาษาอังกฤษ

twice

ภาษาไทย
สองครั้ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
twiceตัวอย่างMy parents eat there twice a week.คำแปลพ่อแม่ของฉันกินที่นั่นสัปดาห์ละสองครั้ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย