ภาษาอังกฤษ

twelve

ภาษาไทย
สิบสอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
twelveตัวอย่างMy little brother is twelve.คำแปลน้องชายของฉันอายุสิบสองปี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย