ภาษาอังกฤษ

tv

ภาษาไทย
ทีวี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
tvตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a TV.คำแปลฉันมีทีวีเครื่องหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย