ภาษาอังกฤษ

turtle

ภาษาไทย
เต่า (คำเอกพจน์)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
turtleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe turtle eats the apple.คำแปลเต่ากินแอปเปิ้ล

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย