ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

turtle

คำแปล
เต่า (คำเอกพจน์)
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
turtle
เต่า (คำเอกพจน์)
eats
กิน
รับประทาน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
.
เต่ากินแอปเปิ้ล
6 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
turtle
เต่า (คำเอกพจน์)
eats
กิน
รับประทาน
rice
ข้าว
.
เต่ากินข้าว
3 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
turtle
เต่า (คำเอกพจน์)
drinks
ดื่ม
water
น้ำ
.
เต่าดื่มน้ำ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย