turns

คำแปล
หัน, หมุน, เลี้ยว
He
เขา
turns
เลี้ยว
หัน
หมุน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
chair
เก้าอี้
.
เขาหันเก้าอี้ตัวนี้
He
เขา
turns
เลี้ยว
หมุน
หัน
to
ถึง
สู่
me
ผม
ฉัน
.
เขาหันมาหาฉัน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
wheel
ล้อ
turns
เลี้ยว
หมุน
หัน
.
ล้อนี้หมุน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย