ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

turned

คำแปล
ได้หัน, ได้เลี้ยว
การผันคำกริยาของturn
We
พวกเรา
turned
ได้หัน
ได้เลี้ยว
around
รอบ
ประมาณ
.
พวกเราได้หันกลับไป
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
car
รถยนต์
turned
ได้เลี้ยว
ได้หัน
.
รถคันนี้ได้เลี้ยว
He
เขา
turned
ได้หัน
ได้เลี้ยว
to
ถึง
สู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
right
ขวา
ถูกต้อง
เป็นธรรม
.
เขาได้หันไปทางขวา
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ turn


    PersonPresentPast
    Iturnturned
    he/she/itturnsturned
    you/we/theyturnturned
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย