ภาษาอังกฤษ

turn

ภาษาไทย
เลี้ยว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
turnsตัวอย่างHe turns the chair.คำแปลเขาหันเก้าอี้ตัวนี้
turnตัวอย่างYou take a right turn here.คำแปลคุณเลี้ยวขวาที่นี่
turnedตัวอย่างWe turned around.คำแปลพวกเราได้หันกลับไป
turnedตัวอย่างMy house has turned into a restaurant.คำแปลบ้านของฉันได้กลายเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่ง
turnตัวอย่างTurn at that corner.คำแปลเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมนั้น
turnsตัวอย่างNo turnsคำแปลห้ามเลี้ยว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย