ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

try

คำแปล
ลอง, พยายาม
She
เธอ
will
จะ
try
ลอง
พยายาม
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
dress
ชุดกระโปรง
เดรส
.
เธอจะลองชุดกระโปรงของคุณ
1 ความคิดเห็น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
will
จะ
achieve
บรรลุ
it
มัน
if
ถ้า
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
try
พยายาม
ลอง
.
คุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณพยายาม
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
try
พยายาม
ลอง
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
rice
ข้าว
.
พวกเขาลองชิมข้าวนี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ try


PersonPresentPast
Itrytried
he/she/ittriestried
you/we/theytrytried

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย