ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

truth

คำแปล
ความจริง
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
want
อยากได้
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
to
ถึง
สู่
tell
บอก
me
ฉัน
ผม
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
truth
ความจริง
.
ฉันต้องการให้คุณบอกความจริงกับฉัน
1 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
want
อยากได้
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
to
ถึง
สู่
tell
บอก
me
ฉัน
ผม
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
truth
ความจริง
.
ฉันต้องการให้คุณบอกความจริงกับฉัน
1 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
want
อยากได้
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
to
ถึง
สู่
tell
บอก
me
ฉัน
ผม
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
truth
ความจริง
.
ฉันต้องการให้คุณบอกความจริงกับฉัน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย