true

คำแปล
จริง
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
true
จริง
.
มันเป็นความจริง
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
believe
เชื่อ
it
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
true
จริง
.
ฉันเชื่อว่ามันคือความจริง
It
itisnot
มันไม่ใช่
มัน
is
itisnot
มันไม่ใช่
ไม่ได้เป็น
เป็น
อยู่
คือ
not
itisnot
มันไม่ใช่
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
true
จริง
.
มันไม่เป็นความจริง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย