ภาษาอังกฤษ

true

ภาษาไทย
จริง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
trueตัวอย่างI believe it is true.คำแปลฉันเชื่อว่ามันคือความจริง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย