ภาษาอังกฤษ

trip

ภาษาไทย
การเดินทาง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
tripตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างOur trip is in November.คำแปลการเดินทางของพวกเราอยู่ในเดือนพฤศจิกายน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย