ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

trend

คำแปล
แนวโน้ม
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
like
ชอบ
เหมือน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
trend
แนวโน้ม
this
นี้
นี่
year
ปี
.
ฉันไม่ชอบแนวโน้มปีนี้
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
this
นี่
นี้
trend
แนวโน้ม
.
ฉันชอบแนวโน้มนี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
trend
แนวโน้ม
แนวโน้ม
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย