ภาษาอังกฤษ

trend

ภาษาไทย
แนวโน้ม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
trendตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI do not like the trend this year.คำแปลฉันไม่ชอบแนวโน้มปีนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย