ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

trees

คำแปล
ต้นไม้
Some
บางส่วน
trees
ต้นไม้
are
เป็น
อยู่
not
ไม่
ไม่ใช่
green
สีเขียว
.
ต้นไม้บางต้นไม่ได้เป็นสีเขียว
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
trees
ต้นไม้
ต้นไม้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย