ภาษาอังกฤษ

tree

ภาษาไทย
ต้นไม้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
treeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างOne treeคำแปลต้นไม้หนึ่งต้น
treesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างSome trees are not green.คำแปลต้นไม้บางต้นไม่ได้เป็นสีเขียว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย