ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

treatment

คำแปล
การบำบัด
This
นี่
นี้
treatment
การบำบัด
is
อยู่
คือ
เป็น
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
best
ดีที่สุด
.
วิธีการบำบัดนี้ดีที่สุด
This
นี่
นี้
treatment
การบำบัด
works
ทำงาน
.
วิธีการบำบัดนี้ได้ผล
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
treatment
การบำบัด
การรักษา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย