ภาษาอังกฤษ

treatment

ภาษาไทย
การบำบัด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
treatmentตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis treatment is the best.คำแปลวิธีการบำบัดนี้ดีที่สุด
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย