ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

travel

คำแปล
เดินทาง
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
travel
travelto
เดินทางไป
เดินทางสู่
เดินทาง
to
travelto
เดินทางไป
เดินทางสู่
ถึง
สู่
Brazil
บราซิล
.
พวกเขาเดินทางไปประเทศบราซิล
I
ดิฉัน
ผม
ฉัน
travel
travelto
เดินทางไป
เดินทางสู่
เดินทาง
to
travelto
เดินทางไป
เดินทางสู่
ถึง
สู่
Spain
สเปน
.
ฉันเดินทางไปประเทศสเปน
I
ดิฉัน
ผม
ฉัน
travel
เดินทาง
during
ในระหว่าง
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
summer
ฤดูร้อน
.
ฉันเดินทางช่วงฤดูร้อน
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ travel


PersonPresentPast
Itraveltravelledtraveled
he/she/ittravelstravelledtraveled
you/we/theytraveltravelledtraveled

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย