ภาษาอังกฤษ

travel

ภาษาไทย
เดินทาง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
travelsตัวอย่างMy sister travels during the summer.คำแปลพี่สาวของฉันเดินทางช่วงฤดูร้อน
travelตัวอย่างThey travel to Brazil.คำแปลพวกเขาเดินทางไปประเทศบราซิล

การเชื่อมtravel

PersonPresentPast
Itraveltravelledtraveled
he/she/ittravelstravelledtraveled
you/we/theytraveltravelledtraveled

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย