ภาษาอังกฤษ

transportation

ภาษาไทย
การขนส่ง, การคมนาคม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
transportationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างTransportation is expensive.คำแปลการขนส่งแพง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย