ภาษาอังกฤษ

transport

ภาษาไทย
ขนส่ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
transportตัวอย่างWe are going to transport the computer to my house.คำแปลพวกเรากำลังจะขนส่งคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปที่บ้านของฉัน

การเชื่อมtransport

PersonPresentPast
Itransporttransported
he/she/ittransportstransported
you/we/theytransporttransported
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย