ภาษาอังกฤษ

traffic

ภาษาไทย
การจราจร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
trafficตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI cannot avoid the traffic.คำแปลฉันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจราจรนี้ได้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย