ภาษาอังกฤษ

traditional

ภาษาไทย
แบบดั้งเดิม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
traditionalตัวอย่างWe drink traditional English tea.คำแปลพวกเราดื่มชาอังกฤษแบบดั้งเดิม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย