ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tradition

คำแปล
ประเพณี, ธรรมเนียม
We
พวกเรา
love
รัก
ความรัก
ชอบ
our
ของพวกเรา
tradition
ธรรมเนียม
ประเพณี
.
พวกเรารักประเพณีของพวกเรา
European
คนยุโรป
tradition
ประเพณี
ธรรมเนียม
ประเพณียุโรป
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
tradition
ธรรมเนียม
ประเพณี
ประเพณี
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย