ภาษาอังกฤษ

trade

ภาษาไทย
การค้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
tradeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe stopped all trade between the north and south.คำแปลเขาได้หยุดการค้าขายทุกอย่างระหว่างทางเหนือและทางใต้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย