ภาษาอังกฤษ

town

ภาษาไทย
เมือง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
townตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy mother works in the same town.คำแปลคุณแม่ของฉันทำงานในเมืองเดียวกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย