ภาษาอังกฤษ

tower

ภาษาไทย
ตึกสูง, หอคอย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
towerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI see the tower from my place.คำแปลผมมองเห็นหอคอยนี้จากตําแหน่งของผม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย