ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tower

คำแปล
ตึกสูง, หอคอย
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
tower
ตึกสูง
หอคอย
หอคอยนี้
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
tower
ตึกสูง
หอคอย
หอคอยนี้
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
see
เห็น
เจอ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
tower
หอคอย
ตึกสูง
from
จาก
ตั้งแต่
my
ของฉัน
ของผม
place
ตำแหน่ง
สถานที่
ที่พัก
.
ผมมองเห็นหอคอยนี้จากตําแหน่งของผม
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย