towards

คำแปล
สู่
She
เธอ
walks
เดิน
towards
สู่
him
เขา
.
เธอเดินเข้าหาเขา
3 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
dog
หมา
สุนัข
goes
ไป
towards
สู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
cat
แมว
.
หมาตัวนี้เข้าหาแมวตัวนี้
I
ดิฉัน
ผม
ฉัน
walk
เดิน
towards
สู่
her
เธอ
ของเธอ
.
ฉันเดินเข้าหาเธอ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย