ภาษาอังกฤษ

towards

ภาษาไทย
สู่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
towardsตัวอย่างThe dog goes towards the cat.คำแปลหมาตัวนี้เข้าหาแมวตัวนี้

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย