ภาษาอังกฤษ

tourists

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
touristตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe tourist has a suitcase.คำแปลกทองเที่ยวคนนี้กระเปาเดนทางใบหนึ่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย