ภาษาอังกฤษ

tourist

ภาษาไทย
นักท่องเที่ยว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
touristตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe tourist has a suitcase.คำแปลนักท่องเที่ยวคนนี้มีกระเป๋าเดินทางใบหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย