ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

touching

คำแปล
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
least
น้อยที่สุด
popular
เป็นที่นิยม
activity
กิจกรรม
is
เป็น
อยู่
คือ
touching
การจับต้อง
fire
ไฟ
.
กิจกรรมที่เป็นที่นิยมน้อยที่สุดคือการจับต้องไฟ
This
นี้
นี่
boy
เด็กผู้ชาย
is
อยู่
เป็น
คือ
touching
การจับต้อง
my
ของฉัน
ของผม
cat
แมว
.
เด็กผู้ชายคนนี้กำลังจับต้องแมวของฉันอยู่
His
ของเขา
main
หลัก
job
งาน
is
เป็น
อยู่
คือ
touching
การจับต้อง
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
screen
จอภาพ
.
งานหลักของเขาคือการจับต้องหน้าจอนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ touch


PersonPresentPast
Itouchtouched
he/she/ittouchestouched
you/we/theytouchtouched

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย