ภาษาอังกฤษ

total

ภาษาไทย
ทั้งหมด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
totalตัวอย่างWhat is the total number of students?คำแปลจํานวนนักเรียนทั้งหมดคืออะไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย