ภาษาอังกฤษ

toothpaste

ภาษาไทย
ยาสีฟัน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
toothpasteตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI need toothpaste.คำแปลฉันต้องการยาสีฟัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย